Ynglŷn â

Rydym am i'ch amser ym Mhrifysgol De Cymru fod yn bleserus ac yn llwyddiannus tra'n aros yn ddiogel. Efallai na fyddwch chi'n dod i gysylltiad â throsedd yn bersonol a gallwch fod yn dawel eich meddwl nad yw'r mwyafrif o fyfyrwyr ychwaith ond trwy gymryd ychydig o ragofalon, gallwch leihau'r siawns o ymddygiad manteisgar.

 Rydym am sicrhau eich bod yn cael gwybod am bopeth sydd ei angen arnoch, o gynghorion ar yr hyn y gallwch chi ei wneud eich hun i aros yn ddiogel, i'r gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i chi pan fyddwch ei angen, ar y campws ac oddi arno.

 Gwyddom y byddwch yn creu atgofion gwych yn PDC - mae cymaint i'w wneud a hwyl i'w gael! P'un a ydych chi allan yn y dydd yn archwilio gyda ffrindiau neu'n mynd i Undeb y Myfyrwyr am y noson.  Yn anffodus, mae myfyrwyr yn darged hawdd i fân-droseddwyr - yn aml yn targedu eiddo personol a neuaddau a thai myfyrwyr.  Cofiwch, mae hwn yn amser i fod yn fwy gwyliadwrus, nid llai.

 Rydym yn argymell defnyddio'r wybodaeth ar ein tudalen Cysylltiadau Brys.  Cadwch y rhifau hyn yn eich ffôn a gwybod ble y gallwch fynd i gael help.  Os yw trosedd yn effeithio arnoch chi neu eich bod yn dyst iddo, rhowch wybod ar unwaith i Diogelwch y Brifysgol neu'r Heddlu.  Rydym yma i helpu a gwneud yn siŵr bod eich amser yn PDC yn un diogel!