Diogelwch Personol

Mae ein cyngor diogelwch personol yn berthnasol i bob myfyriwr p'un a ydych chi'n byw mewn Neuaddau Preswyl neu lety rhent preifat, yn fyfyriwr newydd neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd.

Gall mesurau syml, fel osgoi'r defnydd amlwg o ffonau clyfar ac osgoi cerdded adref ar eich pen eich hun yn y nos, leihau bregusrwydd troseddu'n fawr.  Gall trais neu ymosodiad rhywiol ddigwydd i unrhyw un ac nid yw byth yn fai ar y dioddefwr.  Mae alcohol yn aml yn ffactor ac mae llawer o'r troseddwyr yn rhywun y mae'r dioddefwr yn ei adnabod, er enghraifft, ar ddyddiad neu mewn parti.

Mae angen i chi wybod beth yw eich terfynau, peidiwch â theithio ar eich pen eich hun a chariwch larwm diogelwch personol gyda chi bob amser (yn rhad ac am ddim o'ch Undeb Myfyrwyr). Dadlwythwch mae safezone, ap ffôn symudol am ddim i fyfyrwyr a staff Prifysgol ei ddefnyddio. Mae ' n hawdd i ' w lawrlwytho ac yn rhoi mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf drwy eich ffôn symudol. Dilynwch ein cyngor a chadwch eich hun a'ch ffrindiau yn ddiogel drwy gydol eich amser ym Mhrifysgol De Cymru.