Cadw'n Ddiogel Ar-lein

Mae’n bosib eich bod yn teimlo’n hen gyfarwydd â’r byd digidol, ond mae nifer o beryglon cyffredin ar-lein. Ar y tudalennau isod, gallwch ddysgu am y perygolon hyn a sut i'w hosgoi, gan gynwys peryglon apiau dêtio a seiberdroseddau, dysgwch sut i gadw'ch hun yn ddiogel ar-lein.