Cadwch Eich Hun yn Ddiogel

Dylech flaenoriaethu’ch diogelwch eich hun, a thra bod y brifysgol yn le diogel ar y cyfan, mae’n bosib y bydd  sefyllfaoedd lle na fyddwch yn sicr sut i ymddwyn neu’r hyn a ddisgwylir gennych. Mae'r tudalennau isod yn mynd i’r afael ag ambell i gyd-destun lle y gall myfyrwyr ddod ar draws sefyllfaoedd anodd. Ceir gyngor ar sut i ymdrin â’r sefyllfaoedd hyn. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am berthynas PDC â'r heddluoedd lleol a sut y gallant eich cefnogi pe byddech mewn sefyllfa anniogel.