Apiau Diogelwch

Mae ap ar gyfer popeth y dyddiau hyn, a gall hyn wneud bywyd myfyrwyr yn haws, yn rhatach ac yn fwy na dim arall, yn fwy diogel. Weithiau mae diogelwch personol yn gallu cymryd sedd ôl pan fyddwch chi'n fyfyriwr, ond fel y pwysleisiwyd gennym, nid yw campysau Prifysgolion a'r ardaloedd cyfagos yn rhydd rhag trosedd a materion diogelwch.  Bydd ychwanegu ychydig o gymwysiadau diogelwch symudol i'ch ffôn neu'ch dyfais yn rhoi haen ychwanegol o ddiogelwch i chi.

Diogelwch Personol ac Amddiffyniad

 • SafeZone- mynediad ar unwaith i ddiogelwch ar y campws a thîm o ymatebwyr cyntaf
 • Lookout Mobile Security–ar gyfer Android neu iOS. Mae fersiynau “Lite” am ddim ar gael ac maent yn cynnwys offer defnyddiol.
 • Ap Cymorth Cyntaf Ambiwlans Sant Ioan

  http://www.sja.org.uk/sja/support-us/the-difference/helpless/mobile-phone-app.aspx

  http://www.redcross.org.uk/What-we-do/First-aid/Mobile-app

  (ar gyfer dyfeisiau Apple ac Android).
 • Ap St John’s Ambulance First Aid App (ar gyfer dyfeisiau Apple, Android a Blackberry).
 • Ap PanicGuard – Argymhellir gan Heddlu'r DU, a ddatblygwyd ynghyd â Crime Stoppers.  Mae'r ap hwn yn troi ffôn clyfar yn larwm ymosodiad personol, dyfais casglu tystiolaeth ac yn offeryn cyswllt brys.
 • Circle of Six – Angen help i fynd adref? Angen ymyriad? Mae dau gyffyrddiad yn gadael i gylch o ffrindiau wybod ble rydych chi a sut y gallant helpu

Trydar

Mae gan Trydar system rhybudd brys, sy'n caniatáu i sefydliadau fel yr heddlu anfon negeseuon yn ystod argyfyngau at ddefnyddwyr sy'n dewis ymuno.  Pan roddir rhybudd bydd defnyddiwr yn derbyn hysbysiad gwthio, neges destun a / neu neges ar eu llinell amser gydag eicon cloch arbennig yn dibynnu ar osodiadau defnyddwyr.

Mae tudalen Trydar ei hun Using Twitter Alerts yn rhoi gwybodaeth bellach.  Os ydych chi'n defnyddio trydar gallwch gofrestru ar gyfer rhybuddion gan Heddlu De Cymru yn https://twitter.com/swpolice/alerts.


Argyfyngau

Os ydych chi'n gwybod y rhif ffôn argyfwng, a bod gennych syniad da lle rydych chi mewn argyfwng, dylech ei ffonio'n uniongyrchol.  Fodd bynnag, os ydych chi'n teithio drwy wledydd tramor, neu os ydych mewn ardal / lle anghyfarwydd pan fydd argyfwng yn digwydd, gall fod yn ddefnyddiol cael ap ar eich ffôn clyfar i helpu i ddod o hyd i chi ar gyfer gwasanaethau brys.

Mae Echo112 yn ap sy’n eich lleoli’n ddaearyddol, yn dod o hyd i'r rhif argyfwng ar gyfer y wlad rydych chi ynddi, ac yn defnyddio GPS y ffôn i'ch lleoli ar fap y gall gweithredwyr brys ei ddefnyddio ar-lein. Mae'r gwneuthurwyr apiau yn honni ei fod yn gweithio ledled y byd, ond mae'n seiliedig yn bennaf yn y Swistir.  Mae'n dibynnu ar GPS y ffôn ac yn ei gwneud yn ofynnol i'r gweithredwyr ffôn gael mynediad i wefan benodol.

Rhestrau Apiau

Mae nifer o wefannau a chanolfannau cyfryngau wedi cyhoeddi rhestrau o apiau a all eich helpu i amddiffyn eich hun, bod yn ddiogel, neu achub bywydau. Ar ein tudalen, anelwyd at gynnwys apiau am ddim yn unig.  Mae'r rhestrau isod yn cynnwys apiau sy’n rhaid talu amdanynt.  Bydd llawer o'r apiau yn canolbwyntio ar yr Unol Daleithiau, felly mae'n werth edrych yn fanwl ar bob ap cyn ei lawrlwytho.

6 Safety Apps Every Student Should Download – Mashable, Medi 2012
5 Top First Aid Apps – Mehefin 2013
The best first aid apps for iPhone and iPad – appPicker, Ebrill 2013
The Best Mobile Security Apps – PC Mag, Mai 2012