Amddiffyn eich Eiddo

Os ydych chi newydd gyrraedd y Brifysgol a dyma'r tro cyntaf i chi fyw oddi cartref, mae'n debyg y bydd yn cymryd amser i ddod i arfer â pha mor wahanol yw popeth. Efallai y byddwch yn teimlo eich bod wedi bondio’n gyflym gyda'ch cyd-breswylwyr ac mewn ychydig wythnosau byr, ni allwch gofio amser pan nad oeddent yn ffrindiau i chi.

Ond mewn gwirionedd, dydych chi ddim yn eu hadnabod mor dda a dydych chi ddim yn adnabod y bobl niferus y gallent fod yn eu croesawu i’ch fflat bob amser.

Rydym yn gweithio'n galed gyda Gwasanaethau’r Heddlu i'ch diogelu chi a'ch eiddo, ond gallwch ddilyn rhai awgrymiadau syml i atal troseddwyr.  Os bydd y gwaethaf yn digwydd a chithau'n cael eich lladrata mae yna rai camau effeithiol y gallwch eu cymryd i leihau'r effaith.