Student Safety and Crime Prevention

Diogelwch Myfyrwyr

Aros yn Ddiogel Wrth Astudio

Dylai’ch cyfnod ym Mhrifysgol De Cymru fod yn un pleserus, llwyddiannus a diogel. Er nad yw’r mwyafrif o fyfyrwyr yn dod i gysylltiad personol â throsedd, mae’n bosib gwneud camau i leihau’r posibilrwydd. Edrychwch ar y wybodaeth isod i sicrhau eich bod yn wybodus am sut i ofalu am eich hun, gan gynnwys awgrymiadau ar yr hyn y gallwch ei wneud i gadw’n ddiogel, gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael i chi, ar y campws a thu hwnt, pe bai angen.