Student Safety and Crime Prevention

Diogelwch Myfyrwyr

Aros yn Ddiogel wrth Astudio

P'un a ydych chi'n byw mewn Neuaddau Preswyl neu mewn llety rhent preifat, rydym am i chi gael amser diogel a hapus wrth astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd cymryd rhagofalon yn sicrhau eich bod chi a'ch eiddo yn cael eu diogelu rhag niwed.


Diogelwch y Campws

Mewn argyfwng, ffoniwch: (01443) 483333.

Ewch i'n tudalennau Adran Diogelwch am fwy o wybodaeth.